Logistyka i dostarczanie przesyłek

Coraz więcej instytucji decyduje się na współpracę z wyspecjalizowanymi firmami, które zajmują się dostarczaniem informacji.
Korespondencja masowa przesyłana jest i dostarczana dziennie dziesiątkom lub setkom osób, dlatego często firma nie ma możliwości poradzić sobie z tym sama.
Zaangażowane zostają więc inne firmy, które zajmują się przygotowaniem, przesłaniem i często również dostarczeniem przesyłek.
W ten sposób korespondencja masowa wkracza w teren spedycji i logistyki, ponieważ to zazwyczaj firmy kurierskie, obok poczty i innych prywatnych przewoźników,
zajmują się dostarczaniem przesyłek. Jest to zadanie wieloetapowe, ponieważ firma przejmuje przesyłkę na początku jej drogi.
Zajmuje się zaadresowaniem, rozplanowaniem trasy przejazdu, czyli logistyką, potem poinformowaniem danej osoby, że korespondencja masowa przyjdzie
do niej tego konkretnego dnia, transportem do odpowiedniej regionalnej sortowni, dostarczeniem jej, a także w razie ewentualnej reklamacji przyjęciem reklamacji i zwrotu w firmie.

Przeprowadzki Bydgoszcz